Startsiden
Dokumentation
Brugsvejledning
Kontakt
 
Rens indeklimaet på din arbejdsplads 

Nyt dansk patent "støvsuger" luften 24 timer i døgnet for :

 • Giftige afgasninger

 • Støv og partikler

 • Bakterier og svampe

 • Statisk elektricitet ( regulere luftfugtigheden)

40 m3 renset luft i timen pr. anlæg

Indeklimaproblemer i moderne kontormiljøer forringer arbejdsmiljøet og medfører produktionstab.

Typiske indeklima gener er :

 • Hovedpine

 • Luftvejsgener

 • Allergiske reaktioner

 • Tør hoste

 • Manglende koncentrationsevne

 • Tunghedsfølelse

 • Unaturlig træthed

Aktuelle resultater af biologisk luftrensning i kontormiljøer hos "Fællesbanken" og Post Danmark.

Undersøgelserne omfattede følgende:

 • Støvkoncentration i et udvalgt kontorlokale

 • Støvkoncentration i samme kontorlokale, efter anbringelse af rodzoneanlæg

 • Kontrolmålinger fra et referencekontor, samt opholdsarealer

 • Kontrolmålinger via udendørspartikelniveauet og ventilationsanlæg

 • Der fandtes rensningseffekt for for støvpartikler (PM 10 partikler), bakterier, mikrosvampe og mikrosvampesporer døde- og levende.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før-og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet mellem før- og eftermåling var ca. 6 uger. (PDF fil 75 KB)

Klik her og se hvad investering i biologisk luftrensning er i forhold til produktionstab

Klik her og download en PDF brochure til udprintning ( 550 KB)