Startsiden
Dokumentation
Brugsvejledning
Kontakt
 
Dokumentation 

  1. NASA´s undersøgelser

  2. Fjernelse af organiske dampe undersøgt af Århus Universitet

  3. Partikelrensning i kontormiljø

  4. Luftrensning i "Fælleskassen" og Post Danmark

  5. Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima ( PDF fil 75 KB)

Yderligere oplysninger om rodzoners rensende effekt se endvidere : Transform- Dansk Rodzoneteknik