Startsiden
Dokumentation
Brugsvejledning
Kontakt
 
Brugsvejledning 

Tryk her for at få udprint i PDF format

 • Plantekummerne må aldrig vandes direkte

 • Anlæggene påfyldes vand én gang ugentlig (ca. 10 l ) i påfyldningsstudsen til den grønne diode lyser. Der kan være lys i den grønne diode op til to dage efter påfyldning.

 • Den røde diode blinker, hvis vandstanden i vandreservoiret er for lav. Ventilatoren afbrydes automatisk, indtil der påfyldes vand.

 • Planterne vil have vand til at trives ca. 7 dage, efter de røde diode er begyndt at blinke.

 • Påfyldes vand, starter ventilatoren automatisk, når den røde diode holder op med at lyse. Påfyld aldrig mere end 18 l.

 • Vandreservoiret er fyldt når den grønne diode lyser.

 • Den gule diode viser, at der er strøm på anlægget. Der må ikke påfyldes vand på anlægget, hvis den gule diode ikke lyser.

 • Planteindsatsen må kun skiftes eller omplantes af hertil autoriserede personer

 • Hjulsættet er ikke fastgjort og kan fjernes. Anlæggene kan flyttes på en plan flade. Flytning må kun fortages når den røde diode lyser (vandreservoiret er tømt)

 • Ventilationshastigheden kan reguleres på diodeboksen eller på transformatoren

 • Ved funktionsproblemer eller behov for eftersyn kontakt